• כתה א'
 • כתה ב
 • כתה ג'
 • כתה ד'
 • כתה ה'
 • כתה ו'
 • תוכניות לימודים

   
  כיתה א'
  רשימת הנושאים
  המספרים הטבעיים בתחום ה-100:
  הכרת המספרים 1-20 (קריאה וכתיבה)
  הכרת המספר 0
  מנייה עד 50 וספירה עד 100
  סדרות – קפיצה בדילוגים של 2, 5, 10
  סימני שוויון ואי שוויון
  ישר המספרים
  הכרת המספרים עד 100 (קריאה וכתיבה)
  מספרים זוגיים ואי זוגיים
  גימטרייה – הכרת ערכי האותיות א-י
  פעולות החשבון:
  חיבור עד 10 בעל-פה
  חיסור עד 10 בעל-פה
  חיבור בעשרת השנייה
  חיסור בעשרת השנייה
  חיבור בעשרות שלמות
  חיסור בעשרות שלמות
  שימוש בחוקי הפעולות (חילוף וקיבוץ)
  שאלות מילוליות חד שלביות בחיבור ובחיסור
  שאלות מילוליות של מיצוי אפשרויות
  כפל עד 20
  חילוק עד 20
  הכרת השבר חצי
   

  כיתה א'

  רשימת הנושאים

  מדידות אורך

  מדידת היקפים

  מדידות זמן

  הכרת מצולעים – שיום

  מרובעים – מלבן, ריבוע, מקבילית ומעוין

  סימטריה -הזזה / שיקוף


   

  כיתה ב'

  רשימת הנושאים

  המספרים הטבעיים בתחום ה-1000:

  הכרת המספרים עד 1000 (קריאה וכתיבה)

  מנייה וספירה ביחידות, עשרות ומאות שלמות

  ערך המקום במבנה המספר

  משמעות הוספת עשרות ומאות שלמות

  מספרים זוגיים ואי זוגיים

  פעילויות נוספות – חקר לוחות מספרים

  גימטרייה - הכרת ערכי האותיות א-ל

  פעולות החשבון בתחום ה-100:

  חיבור במאוזן

  חיסור במאוזן

  חיבור במאונך

  חיסור במאונך

  תכונות ה-0 בחיבור ובחיסור

  חיבור בע"פ במספר תלת ספרתי

  חיבור וחיסור כפעולות הפוכות

  משוואות חיבור וחיסור בתחום הנלמד

  שאלות מילוליות בחיבור וחיסור

  שאלות השוואה והוספה בחיבור וחיסור

  כפל עד 6X6

  כפל עד 6X6 (עם הרחבה ל 10X10)

  חילוק עד 6X6

  חילוק עד 6X6 (עם הרחבה ל 10X10)

  תכונות ה-0 וה-1 בכפל וחילוק

   

  רשימת הנושאים

  כפל וחילוק כפעולות הפוכות

  משוואות כפל וחילוק בתחום הנלמד

  שאלות מילוליות בכפל וחילוק

  שימוש בחוקי פעולות (חילוף וקיבוץ)

  סדר פעולות חשבון – שימוש בסוגריים

  סימני התחלקות ב-2, 5, 10

  ישר המספרים (כולל מספרים שליליים)

  הכרת השברים חצי ורבע

   

  מדידות אורך

  מדידות שטח

  חישוב שטח/היקף

  מדידות משקל

  מדידות זמן

  גופים – הכרה ושיום

  שיקוף / הזזה

   
  איסוף, ארגון וייצוג נתונים בדרכים שונות
  דיאגרמת עמודות

   

  כיתה ג'

  רשימת הנושאים

  המספרים הטבעיים בתחום הרבבה:

  הכרת המספרים עד 10000 (קריאה וכתיבה)

  המבנה העשרוני

  ערך המקום במבנה המספר

  הגדלה והקטנה פי 10 ופי 100

  ישר המספרים (כולל מספרים שליליים)

  גימטרייה - הכרת ערכי האותיות א-ת

  פעולות החשבון בתחום הרבבה:

  חיבור במאונך

  חיסור במאונך

  כפל עד 10X10

  חילוק עד 10X10

  משוואות כפל וחילוק בתחום הנלמד

  תכונות ה-0 וה-1 בכפל ובחילוק

  כפל בעשרות ובמאות שלמות (בע"פ ובכתב)

  כפל בעשרות ובמאות שלמות

  שימוש בחוקי פעולות (חילוף, קיבוץ ופילוג)

  עיגול ואומדן מספרים

  סימני התחלקות ב-2, 5, 10

  כפל במאונך במספרים חד ספרתיים

  חילוק בתחום ה-100 עם שארית

  סדר פעולות ושימוש בסוגריים

  שאלות מילוליות חד שלביות

  שאלות מילוליות דו שלביות

   
  שאלות השוואה כיפליות
  הכרת שברים יסודיים
  השבר כחלק מכמות

   
  הכרת תכונות מאונכות ומקבילות
  מושג הזווית ומיון על-פי סוגים
  משולשים – מיון על-פי צלעות וזוויות
  מרובעים – ריבוע, מלבן, מקבילית, מעוין, טרפז ודלתון
  מדידות אורך (שימוש בסרגל)
  מדידות משקל
  מדידות נפח גופים ואומדן נפחים
  מדידות זמן
  סימטריה סיבובית
   

  איסוף, ארגון וייצוג נתונים בדרכים שונות

  דיאגרמת עמודות

   

  כיתה ד'

  רשימת הנושאים

  המספרים הטבעיים בתחום הרבבה:

  עקרונות המבנה העשרוני

  גימטריה

  ישר המספרים (ומספרים מכוונים)

  חיבור ללא הגבלת גודל המספר

  , ,

  חיסור ללא הגבלת גודל המספר

  כפל במאונך בגורם דו ספרתי

  כפל בעל-פה בעשרות ובמאות שלמות

  חילוק ארוך (מחלק חד ספרתי או בעשרת שלמות)

  סדר פעולות ושימוש בסוגריים

  תכונות ה-0 וה-1

  מספרים ראשוניים ופריקים

  סימני התחלקות ב- 3, 6, 9

  חזקות

  אומדן ותובנה מספרית

  אומדן

  בעיות מילוליות רב שלביות

  בעיות מילוליות כוללות ( אינטגרטיביות)

  שברים פשוטים

  הכרת השבר הפשוט

  שמות שונים לשבר

  ייצוג מספרים שונים בצורה של שבר

  השוואת שברים בדרכים אינטואיטיביות

  חיבור וחיסור שברים בעלי מכנים שווים

  חיבור וחיסור שברים בעלי מכנים קרובים

   

  חיבור וחיסור מספרים מעורבים בעלי מכנים שווים

  חיבור וחיסור מספרים מעורבים בעלי מכנים קרובים

  כפל שלם בשבר

  שאלות מילוליות בשברים


   
   
   
   
   
   
   
   

  מצולעים – מושגים ואלכסונים

  ריבוע ומלבן

  תכונות של צלעות וזוויות במשולש

  תיבות – הכרת מושגים, פריסה ואלכסונים

  סימטריה שיקופית וסיבובית

  מדידת שטח והיקף של מלבן

  מדידת נפח ושטח פנים

  הקשר בין משקל ונפח

  לוח שנה וחישובי זמן

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  איסוף, ארגון וייצוג נתונים בדרכים שונות

  דיאגראמת מוטות ועמודות כפולה

  ניתוח והשוואת סיכויים

   
    

  כיתה ה'

  רשימת הנושאים

  פעולות חשבון במספרים טבעיים:

  חיבור, חיסור וכפל – חזרה, הרחבה והעמקה

  חילוק במספר דו-ספרתי

  אומדן תוצאות וכמויות תחושה למס' גדולים

  שאלות רב שלביות

  שאלות אינטגרטיביות

  שברים פשוטים:

  משמעויות השבר הפשוט

  צמצום והרחבה

  חיבור שברים ומספרים מעורבים

  חיסור שברים ומספרים מעורבים

  השוואת שברים

  שאלות חיבור וחיסור שברים

  שברים עשרוניים:

  משמעות השבר העשרוני

  מעבר משבר עשרוני לשבר פשוט

  חיבור שברים עשרוניים במאוזן ובמאונך

  חיסור שברים עשרוניים במאוזן ובמאונך

  השוואת שברים עשרוניים

  אומדן פעולות בשברים עשרוניים

  מעבר משבר פשוט לשבר עשרוני סופי

  אחוזים:

  משמעות האחוז

   

  מצולעים – מושגים עיקריים

  מרובעים – תכונות וקשרי הכלה

  ריצוף במצולעים משוכללים

  גבהים – במשולש, במקבילית

  גבהים – בטרפז

  מדידות שטח – מצולעים

   

  איסוף, ארגון וייצוג נתונים בדרכים שונות

  דיאגרמת עמודות ,כולל דיאגרמת

  עמודות כפולה

  חישוב ממוצע

  תכונות הממוצע

    

  כיתה ו'

  רשימת הנושאים

  שברים פשוטים ושברים עשרוניים:

  שבר כמנת חילוק

  כפל שלם בשבר ובמספר מעורב

  כפל שבר בשבר כולל מספרים מעורבים

  חלק של כמות – מציאת ערך החלק והכמות החלקית

  חילוק שלם בשבר ובמספר מעורב

  חילוק שבר בשבר כולל מספרים מעורבים

  שברים על ישר המספרים

  כפל וחילוק שברים עשרוניים ב- 10, 100, 1000 וכו'

  כפל שברים עשרוניים

  חילוק שברים עשרוניים

  שבר עשרוני מחזורי

  שאלות דו ורב שלביות בשברים

  אחוזים:

  הכרה משמעות

  חישוב ערך האחוז וחישוב האחוז

  יחס:

  הגדרת היחס ותכונותיו

  חלוקת כמות על-פי יחס נתון

  מספרים טבעיים ופעולות:

  הרחבה והעמקה

  שאלות דו ורב שלביות

  שאלות תנועה והספק

  קשרים ופעולת במספרים טבעיים ושברים

  שאלות אינטגרטיביות

    

  מידות עשרוניות:

  מעבר בין יחידות אורך שונות

  מעבר בין יחידות משקל שונות

  מעבר בין יחידות כסף שונות

  מעבר בין יחידות שטח שונות

  מעבר בין יחידות נפח שונות

  קנה-מידה

  גופים:

  הכרת גופים (מנסרה, פירמידה, גליל וחרוט)

  חישובי נפחים

  מעגל ועיגול – מושגים

  חישוב היקף מעגל

  חישוב שטח עיגול

   

  ניתוח סיכויים

  שכיחות ושכיחות יחסית
 • יומן אירועים
 • Next Month נובמבר 2015 Previous Month
  א ב ג ד ה ו ש
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 1 2 3 4 5

  למידה בחירום

  לחצו כאן
  לכניסה למערכת למידה בחירום

  גלישה בטוחה

  האחר הוא אני

  טלרום מפעילה סליקת כרטיסי אשראי ותשלומים באינטרנט